0850 123 456 789

destek@tema.ninja

Sera Nedir?

Seralar, bitkilerin yetişmesine uygun şartların sağlanması amacı ile çevre şartları kontrol edilebilen veya düzenlenebilen cam, plastik, fiberglas gibi ışığı geçiren materyallerle örtülü yapı elemanlarıdır. Ilıman iklimin hüküm sürdüğü yerlerde sebze ve meyve yetiştiriciliği, genellikle sebzelerde cam örtü, meyvelerde ise plastik örtü altında yapılmaktadır. Bu nedenle Türkiye’de örtü altı sebze ve meyve yetiştiriciliği, daha çok Akdeniz İkliminin hüküm sürdüğü Akdeniz ve Ege Bölgesinde görülmektedir. Çünkü bu bölgelerde iklim, diğer bölgelere oranla ılımandır.

Sera’nın yararları (faydaları)

Kurulduğu bölgede, dışarıda doğal koşullarda yetişen her türlü sebze ve boyca küçük sayılabilen meyve bitkileri, cam ya da plastik örtü altına alınmak suretiyle, turfanda olarak yetiştirmektedir. Örtü altı sebze ve meyve yetiştiriciliğinde, eskiden sadece doğal koşullarda ve yılın belirli zamanlarında yetişen çoğu sebze ve meyveler, artık gelişen teknolojiyle örtü altlarında, diğer bir ifade ile seralarda, daha erken zamanlarda yetiştirilir olmuştur. Bu durum, doğal olarak sebze ve meyvecilikte, verim ve kaliteyi artırmıştır.

Sera Çeşitleri:
* Sera Çeşitleri

Fiziki görünümlerine göre seralar;
1. Çatısız,
2. Tek Çatılı,
3. Çok çatılı
Seralar çok çatılı olmak üzere 3 grup altında toplanır.
Çatısız seralar: Aşırı meyilli arazilerde, sekileri oluşturan iki duvar arasına kurulur.
Tek çatılı seralar: Düz ancak küçük arazilerde kurulur.
Çok çatılı seralar: Geniş ve düz arazilere kurulur.

Yüksekliklerine göre;
1. Alçak çatılı,
2. Yüksek çatılı
olmak üzere 2 grup altında toplanır.

Alçak çatılı seralar: Bölge, soğuk ve rüzgarlı veya serada yetiştirilecek bitkiler kısa boylu iseler, buralara alçak çatılı seralar kurulur .

Yüksek çatılı seralar: Bölge, nispeten sıcak ise veya serada yetiştirilecek bitkiler uzun boylu iseler, buralara yüksek çatılı seralar kurulur.

Seracılık Nedir?

Bahçe ve tarlaların cam veya naylon örtülerle kapatılmasıyla oluşturulmuş yerlere sera, buralarda çeşitli tarımsal ürünlerin yetiştirilmesine de seracılık denir. Özellikle İzmir’in güneyi ile İskenderun Körfezi arasında kalan sahil kuşağında yoğunlaşan seracılık zamanla yurdumuzda önemli bir ekonomik faaliyet hâline gelmiştir. Böylece yazın yetişen çeşitli ürünler kış aylarında da tüketilebilmektedir. Başka bir tanımlama ile seracılık; iklimin elverişsiz olduğu zamanlarda, iklimin etkisinin kaldırıldığı özel yapılarda sebze, süs bitkileri vb. üretimi yapılmasına denir.

Seracılığın Önemi:
– Az ekim alanında fazla ürün almak mümkündür.
– Pazarda sebze uzun süre bulunur.
– Hem halkın geçimine hem de ihraç yoluyla milli ekonomiye katkıda bulunur.
– Ürün kalitesini yükseltir.
– İşletmede devamlı çalışma sağlanır.
– Seracılıkta ilgili cam, demir, plastik vb. sanayilerin satış imkanları artar.

Seracılıkta yer seçiminde aranan özellikler:
– Sera yeri kaliteli toprağa sahip olmalıdır.
– Arazi %0,3-1 meyilli olmalıdır. Ancak meyil daha fazla is~ teraslar ile tesviye edilmiş olmalıdır.
– Sera yerine su başta olmak üzere devamlı ener sağlanabilmelidir.
– Sera yeri endüstri bölgelerinin dışında olmalıdır.
– Sera yeri belirlenirken rüzgar olmayan yerler olmalıdır.

Rüzgarlı yerlerde sera kurma mecburiyeti varsa rüzgar kıranla tesis edilmelidir. Yağış seraları değişik şekilde etkiler. Fazla yağış az meyilli seralarda birikerek çatıya baskı yaparak bozar bu nedenle karlı bölgelerde seralar ayrı ayrı kurulmalıdır.

Yorum Yapın